Błąd wewnętrzny :
komunikat => Błąd: Usterka bazy danych